Blog

2021

Alçak Gerilim Yönetmeliği

Alçak Gerilim Direktifi (LVD), elektrikli ekipmanların kullanımının güvenli olduğunu ve insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini korunduğunu garanti altına alan bir yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin kapsamına giren ürünler üreten imalatçıların bu yönetmeliğin şartlarını karşılaması ve ürüne CE işaretini iliştirmesi gerekmektedir.

LVD, alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimler için tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsamaktadır. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan ekipmanlardan bazıları şunlardır:

  • Radyoloji ve tıbbi amaçlar için tasarlanan elektrikli ekipmanlar,
  • Yük ve yolcu asansörleri için tasarlanan elektrikli parçalar,
  • Elektrik sayaçları,
  • Evsel kullanım için fişler ve prizler,
  • Gemilerde, uçaklarda veya demiryollarında kullanılmak üzere özel tasarlanan elektrikli ekipmanlar,

Kapsam dışı ekipmanların tam listesi bu yönetmeliğin Ek-2 sinde verilmiştir.

LVD Temel Gereklilikleri Nelerdir?

Elektrikli ekipmanın tanımlayıcı uyarıcı temel özellikleri, ekipmanın üzerinde veya eşlik eden bir belgede belirtilmelidir. Ayrıca, güvenle monte edilecek ve amacına yönelik kullanılması durumunda tehlikelere karşı gerekli korumayı sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. Burada tehlike olarak bahsedilen, elektrikli ekipmanın kendisinden kaynaklanan ve dış etkenlerin elektrikli ekipmanda oluşturduğu tehlikeler olarak sınıflandırılmış ve yönetmelikte detaylı olarak listelenmiştir.

 

Elektrikli Ekipmanların Uygunluğu

Resmî Gazete’ de yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara uygun olan ürünlerin, yönetmelikte belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılmaktadır. İmalatçılar, AB uygunluk beyanını yönetmelikte ifade edilen şekilde hazırlamalı ve yine yönetmelikte belirtilen şekilde CE işaretini iliştirmelidir.

Yönetmelikte imalatçıların yanı sıra, yetkili temsilcilerin, ithalatçıların ve dağıtıcıların yükümlülükleri de belirtilmiştir.

LVD yönetmeliğinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

CE Belgelendirme, Genel ,
About anahtar grup