Blog

2021

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)

Elektrikli ve elektronik cihazlar çalıştıkları sırada çevrelerine elektromanyetik dalgalar yaymaktadır. Bu nedenle çevresindeki diğer cihazların çalışmalarını olumsuz şekilde etkileme, performansında düşüklüğe veya bozulmaya sebep olma riski taşımaktadır.

Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğinin amacı; elektrikli ve elektronik tüm donanımların, elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyduğunu göstermektir.

Yönetmelik aşağıda verilen başlıca maddeler dışındaki her türlü cihaz ve sabit tesisatı kapsamaktadır:

  • Bir hava aracını işletme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımlar,
  • Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanımlar,
  • Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitleri.

Donanım piyasaya sürülmeden önce aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır;

  • Meydana gelen elektromanyetik bozulmalar, diğer ekipmanların çalışmayacağı seviyeyi geçemez.
  • Elektromanyetik bozulmaya karşı kabul edilemez düzeyde kalite kaybı olmaksızın çalışabilmelidir.

Üreticiler; ürünlerini yukarıda belirtilen gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlayıp imal etmek, teknik dosya ve AB uygunluk beyanı düzenlemek, CE işaretini iliştirmekle yükümlüdür. Bahsi geçen dosya ve beyanın içeriği yönetmeliğin 2 ve 3 numaralı eklerinde belirtilmiştir.

EMC Yönetmeliğinin tam haline buradan ulaşabilirsiniz.

Genel
About anahtar grup