iso 22000 Gıda YS

ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

8-iso-22000-ggys-sl-1024x279

ISO 22000 (HACCP) Nedir?

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir.

Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir.

Ürünün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin yalnız başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. O halde tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç bulunmaktadır. İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis ana Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Gıda Güvenliği ayrıca Tarım Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde ve Gıda Kodeksi isteklerinde de yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içerecek şekilde karşımıza çıkmaktadır.

HACCP , güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği (HACCP) Yönetim Sistemi Belgesi, ürüne değil sisteme verilen belgedir.

HACCP’in Temel İlkeleri

HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır:

 1. Tehlike analizinin yapılması
 2. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
 3. Kritik limitlerin oluşturulması
 4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
 5. Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
 6. Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
 7. Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması

ISO 22000 HACCP Ne Fayda Sağlar?

 • Tüm koşulları iyileştirerek insan tüketimi için güvenli gıda sağlanması
 • Gıda güvenliği için tehlikeleri azaltma
 • Müşteriler ve gıda güvenliği uzmanları ile koordinasyonun sağlanması
 • Yasal izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama
  Yasal sorumlulukları yerine getirme
 • Tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması için tutum oluşturulması
 • Kurumsal olarak rekabet edebilme
 • Kaynakların etkili ve verimli kullanımı ile maliyetleri düşürme
 • Müşteri memnuniyeti

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kimler için Gereklidir?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır.

A) Kuruluşlar,

Çiftçiler,  Hasatçılar,  Yem üreticileri, Gıda bileşeni üreticileri, Gıda üreticileri, Gıda satıcıları, Gıda servisleri, Hazır yemek firmaları, Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.

B) Dolaylı olan kuruluşlar

Ekipman sağlayan kuruluşlar,Temizlik ve sanitasyon ajanları,Ambalaj malzemeleri, Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

Güncel kampanyalarımızı incelemek için lütfen tıklayınız…

 

Bazı Referanslarımız