Ukr SEPRO Belgesi

Ukrayna Ukr SEPRO Belgesi

Ukr SEPRO Hakkında Genel Bilgi

UkrSEPRO Ukrayna sınırlarında işlevi olan standarttır. Devletin sertifikalandırma ve standardizasyonda tek bir sistemin kurması, ürünlerin veya hizmetlerin kalitesinin ve güvenirliğinin kontrolü, üretimin istikrarı içindir. Bu sistemde sertifikalandırma işlemleri Ukrayna mevzuatlarına göre yapılır. UkrSEPRO Uygunluk Sertifikası ise ürünlerin yürürlükte olan standartların belirlediği kalite ve güvenliğine uygunluğunu tasdik eden belgedir. Zorunlu sertifikalandırmaya tabi olan ürünlerin listesi 1 Şubat 2005 yılında Ukrayna Gospotrebstandart tarafından yayınlanmıştı. 

Ukrayna Standartlarına uygun olduğu bu sertifikalar ile kanıtlanmış olan mallar gümrüklerden daha kolay geçmekte, iç piyasada daha düzenli mağaza ve marketlerde satış olanağı bulmaktadır.

Sertifikalar DERJSTANDART’ın (Ukrayna Devlet Standartları) yetki verdiği, konularında uzman olmuş devlet kuruluşları tarafından verilmektedir.

Bazı ürünler için uygunluk sertifika almadan önce sağlık/hijyen belgesi çıkarma zorunluluğu var. Böyle durumlarda sağlık/hijyen belgesi çıkartmadan uygunluk sertifikası verilmiyor.

Geçerlilik Sürelerine Göre :

Parti Bazında UkrSEPRO:

Ukrayna’ya gönderilen belirli sayıdaki ürünler için tek sefer kullanmak üzere çıkarılır. Ayrıca numune gönderilmesini önleyebilmek için, birçok durumda, önceden temin ettiğimiz resmi mektup uyarınca ürünler gümrüklerden geçmekte, daha sonra ürünlerin bulunduğu (ya da montajının yapıldığı) yere uzman gönderilerek UkrSEPRO Belgesi alınmaktadır.

Bir yıl Seri Üretim UkrSEPRO:

Firma ürünleri incelenmeden, yalnız teknik dokümantasyon incelemesiyle verilir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

İki yıl için verilen UkrSEPRO:

Üretim yerinde yapılan inceme ve bunun sonucu düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bunu alacak olan firmalarda ISO 9000 serisine sahip olma şartı aranmamaktadır. Birçok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

Beş yıl için verilen UkrSEPRO:

Firmanın sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir ve genel olarak pek uygulanmamaktadır. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

Mevzuata göre, 2 yıllık sertifikalar için 1 yıl sonra Yıllık İnceleme yapılması gerekmektedir.

UkrSEPRO Sertifikaları bir başka şekilde daha sınıflandırılır:

Mecburi UrkSEPRO Sertifikaları:

Tüm ürünler bu bakımdan sınıflandırılmıştır. Bu tür ürünler için alınan sertifikaların Ukrayna Gümrüklerine ibrazı zorunludur.Gümrüklerde Mecburi olmayan ürünler için Gereksizlik/Red Mektubu alınması şarttır.

İsteğe bağlı UkrSEPRO:

Gümrük mecburiyet listesinde yer almayan ürünler için alınan sertifikaların gümrüğe ibrazı mecburi değildir. (Ancak İsteğe Bağlı Belgeler Ukrayna iç piyasalarında soruluyor olabilir.)

Uygunluk işareti ürünlerin geçerli standartlara uygunluğunu ve kalitesini kullanıcılara belirtmek için oluşturulmuştur.
UrkSEPRO sisteminde verilen Uygunluk Sertifikaları olan ürünler aşağıdaki logo ile işaretlenir.