Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, gerçek veya tüzel kişilerin yapacağı yatırımları önceden devlete bildirerek birtakım muafiyetler almasını sağlayan bir belgedir. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından verilir.

Kimler Faydalanabilir?

Yeni bir yatırım yapacak olan veya mevcut tesisinde kapasite artışı, ürün çeşitlendirme veya modernizasyon yapacak olan vergi ve sgk borcu olmayan gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilir.

Kanunda sayılan teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm sektörler Yatırım Teşvik Belgesi alabilmektedir. Bulunduğunuz sektörün yatırım teşvik belgesi almaya uygun olup olmadığını öğrenmek için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hangi Harcama Kalemlerini Destekler?

 • İthal ve yerli olmak üzere makine ve teçhizat giderleri
 • Bina-İnşaat giderleri
 • Arazi-arsa giderleri
 • Diğer giderler (Yardımcı makine ve teçhizatlar, ofis mobilyası, ithalat ve gümrükleme, etüd ve proje vs.)

Ne Fayda Sağlar?

Yatırım teşvik belgesi almadan yatırım yapıldığında kdv, sgk, gümrük vergisi, gelir vergisi, faiz gibi giderler yatırımcı tarafından karşılanmaktadır. Yatırım teşvik belgesi ile söz konusu bu maliyetler yatırımcının cebinde kalmakta ve çok daha rahat yatırım yapılmaktadır.

Yatırım yapılan bölge ve sektöre göre değişiklik göstermekle birlikte destek unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği
 • KDV İstisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • SGK İşveren Hissesi Desteği
 • Vergi İndirimi Desteği
 • SGK İşçi Hissesi Desteği
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Hibe Desteklerinden Farkı Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sunulan destekler ve bunların yatırımcılara sunulması ile ilgili sınırlar ilgili mevzuat hükümleri ile net bir şekilde belirlenmiştir. Bu şekilde desteğin çıkıp çıkmaması ile ilgili net bir görüş ortaya çıkmakta ve yatırımla elde edilecek fayda yatırım öncesinde net bir şekilde hesaplanabilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi ile yapılan yatırımlarda yatırım maliyeti yatırımcı tarafından karşılanmakta, sadece maliyetin harcanması ile ortaya çıkacak ek maliyetler devlet tarafından desteklenmektedir. Yani Yatırım teşvik belgesi, makine almak için karşılıksız bir para vermez ama makineyi almak için gerekli olan paranın kredi olarak kullanılması durumunda faiz desteği sağlar; makine yurtiçinden temin ediliyorsa kdv muafiyeti sağlar; yurtdışından temin ediliyorsa gümrük vergisi muafiyeti sağlar; toplam yatırım tutarının belli bir kısmı kadar gelir vergisi indirimi sağlar; makine operatörü olarak işe alınacak personelin sgk priminde indirim sağlar. Tüm bu kalemler hesaplandığında, satın alınan makinenin bedelinin kat be kat fazlasını destek olarak sağlar. Aynı durum inşaat harcamaları için de geçerlidir. İnşaat yapmak için para vermez ama inşaat yapmak için kullanılacak kredinin faizini destekler, kdv iadesi sağlar, inşaat sürecinde ödenecek belediye harçlarından muafiyet sağlar ve toplam yatırım tutarının belli bir kısmında gelir vergisi indirimi sağlar. Bu kalemler de normalde teşvik belgesi olmadan da yatırımı yapacak olan yatırımcının cebinde kalır.

Hibe desteklerinde kdv, gümrük vergisi, gelir vergisi, ve sgk gibi maliyetler yatırımcı tarafından karşılanmakla birlikte alınacak destek tutarı yatırım dönemi içerisinde ve sonunda değişiklik gösterebilir. Bu da yatırımcının yaptığı fizibilitede yer alan kaynak ihtiyacı ve nakit akışı dengelerinin değişmesi anlamına gelmektedir.

Anahtargrup olarak bu süreçte nasıl destek olabiliriz?

Öncelikle yapılacak yatırımın teşvik kapsamında olup olmadığı ve ortalama destek tutarı hesaplaması uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Destek kapsamında olmayan yatırım konuları ile ilgili danışmanlık verilemeyeceği bilgisi tarafınıza verilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi başvurusu için gerekli evrakların hazırlanması sürecinde uzmanlarımız size destek olmaktadır.

Firmanız adına teşvik belgesi işlemlerinin yapılması için firma kep adresinden bakanlıkça istenen formatta yetkilendirme yapılması gerekmektedir. Yetkilendirme sürecinde teknik destek uzmanlarımız tarafından verilmektedir.

Yatırım Teşvik belgesi başvurusu, proje tanıtımı dosyasının hazırlanması ve sunumu, talep edilen başvuru revizyonları ile belge onayına kadarki süreç uzmanlarımız tarafından yönetilmektedir.

Belge onayı sonrasında yatırım sürecinde ihtiyaç duyulacak belge revizyonları, gümrük ıd işlemleri ile yatırım tamamlama başvurusu ve takibi uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıca sitemizi kullanımınıza ilişkin bilgileri sosyal medya, reklam ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. View more
KABUL ET
REDDET