E-Fatura Mükellefi Olduk!


Tüm paydaşlarımızın dikkatine!

20/02/2019 tarihi itibarı ile E-FATURA Mükellefi olduk. Bu tarihten itibaren hazırlanacak faturalar MATBU KAĞIT FATURA yerine E-FATURA ve E-ARŞİV FATURA olarak hazırlanacaktır.

E-Fatura Örneği