Swot Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi Nedir?

S (Strengths)          : Güçlü Yönler

W (Weaknesses)   : Zayıf Yönler

O (Opportunities)  : Fırsatlar

T (Threats)            : Tehditler

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte işletmelerin gündemine gelen SWOT Analizi, basitçe işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini belirleyerek karar almasıdır. SWOT analizi, İşletmenin mevcut durumunu objektif olarak belirlemesiyle etkili sonuçlar üretmektedir.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

Güçlü Yönlerin Belirlenmesi (S)

İşletme yöneticileri olabildiğince objektif olarak kurum içi güçlü yönlerini belirlemelidir. Bunun için aşağıdaki soruları kendileri sormaları beklenir.

 • Şirketimizi diğer şirketlerden ayıran pozitif özellikler nelerdir?
  Yerimiz mi? Personelimiz mi? Uzmanlığımız mı? Teknolojimiz mi? Fiyatımız mı? Ürünlerimizin özellikleri mi? Öz sermayemiz mi? …
 • Şirketimiz diğer şirketlerden daha iyi ( daha ekonomik , daha hızlı , daha etkili…) neleri yapmaktadır.
  Üretim yöntemlerimiz mi? Tedarik imkanlarımız mı? Uzmanlaşmış personelimiz mi? …
 • Şirketimizin en güçlü yönü nedir?
  Yerimiz mi? Personelimiz mi? Uzmanlığımız mı? Teknolojimiz mi? Fiyatımız mı? Ürünlerimizin özellikleri mi? Öz sermayemiz mi? …
 • Hangi özelliklerimiz benzersizdir.
  Yerimiz mi? Ürün/hizmet üretme şeklimiz mi? Teknolojimiz mi?

Zayıf Yönlerin Belirlenmesi (W)

İşletme yöneticileri olabildiğince objektif olarak kurum içi zayıf yönlerini belirlemelidir. Bunun için aşağıdaki soruları kendileri sormaları beklenir.

 • Şirketimizi diğer şirketlerden ayıran negatif özellikler nelerdir?
  Yerimiz mi? Personelimiz mi? Uzmanlığımız mı? Teknolojimiz mi? Fiyatımız mı? Ürünlerimizin özellikleri mi? Öz sermayemiz mi? …
 • Şirketimiz diğer şirketlerden daha kötü (daha maliyetli , daha yavaş , daha etkisiz…) neleri yapmaktadır.
  Üretim yöntemlerimiz mi? Tedarik imkanlarımız mı? Uzmanlaşmış personelimiz mi? …
 • Şirketimizin en zayıf yönü nedir?
  Yerimiz mi? Personelimiz mi? Uzmanlığımız mı? Teknolojimiz mi? Fiyatımız mı? Ürünlerimizin özellikleri mi? Öz sermayemiz mi? …
 • Hangi özelliklerimiz bizi diğer firmalara göre bizi aşağı çekiyor.
  Yerimiz mi? Ürün/hizmet üretme şeklimiz mi? Teknolojimiz mi?

Fırsatların Belirlenmesi (O)

İşletme yöneticileri olabildiğince objektif olarak işletmenin kurum dışı fırsatlarını belirlemelidir. Bunun için aşağıdaki soruları kendileri sormaları beklenir.

 • Yasal mevzuattan kaynaklanabilecek fırsatlar?
  Örnek : Yeni bir yasa ile getirilen zorunluluklar
 • Konjonktürel fırsatlar.
  Örnek : Dünyadaki gelişmelere paralel savunma sanayinde oluşabilecek fırsatlar
 • Dönemsel fırsatlar
  Örnek : Kağıt üreticilerinin okulların açılması nedeniyle talebinin artması
 • Fuar, seminer, panel vs doğan fırsatlar
  Örnek : Teknofest gibi sektörel fuarların açılması
 • Piyasa oyuncularından kaynaklanan fırsatlar.
  Örnek : Rakiplerin iflası, kapanması vs durumları

Tehditlerin Belirlenmesi (T)

İşletme yöneticileri olabildiğince objektif olarak işletmenin kurum dışı tehditlerini belirlemelidir. Bunun için aşağıdaki soruları kendileri sormaları beklenir.

 • Yasal mevzuattan kaynaklanabilecek tehditler?
  Örnek : Yeni bir yasa ile getirilen kısıtlamalar. (Sigara ile ilgili yasal düzelmemeler)
 • Konjonktürel tehditler.
  Örnek : Dünyadaki gergin gelişmelere paralel tehditler. ( Sınırlarımızda olası savaş senaryoları)
 • Dönemsel tehditler.
  Örnek : Petrol fiyatlarının artması veya döviz kurlarının artması/azalması sonucu ortaya çıkan tehditler
 • Sivil toplum örgütleri vs nedenleri ile oluşan tehditler
  Örnek : Belirli bir konuda sivil toplum örgütleri tarafından yapılan aktivite ve kampanyalar
 • Piyasa oyuncularından kaynaklanan fırsatlar.
  Örnek : Yeni rakiplerin ( özellikle büyük ölçekli)  piyasaya girmesi vb.

2018 yılında LPG dolum ve depolama konusunda faaliyet göstermekte olan bir müşterimizin yöneticileriyle SWOT analizi yapmak için yan yana gelmiştik. Tehditleri belirlerken petrol fiyatları ve döviz kurunun farklılaşması dediğimde  “yok artık petrol fiyatları iniş trendinde ve döviz istikrarlı bir şekilde düşüyor demişti” Hatta böyle bir tehditin olmadığı konusunda ısrarcı olmuşlardı. 2018 yılınınTemmuz ve Ağustos aylarında döviz kuru oldukça yükseldi. Müşteri bizi aradı ve haklılığımızı teslim etti. Ertesi yıl yan yana geldiğimizde SWOT  Analizi konusunda epey dikkat kesilmişler, hatta bu konu için özel çalışma yapmışlardı.

SWOT Analizi yapmak biraz beyin jimnastiği yapmaya benzer , güçlü / zayıf yönleri bilmek , fırsatlar/tehditleri hesaba katmak her işletme için çok önemlidir.

2019 yılının Eylül ayını yaşarken Turizm sektöründe Thomas Cook krizi de gözardı edilemeyecek kadar önemli bir tehdittir. Buna hazırlıklı olan işletmeler ile son dakika krizi yaşayan işletmeler arasında farklılık olacağı kesin!

İşletmeler statik (sabit, durağan) varlıklar değildir, sürekli değişimi gerektiren,  fırsat ve tehditleri takip etmeyi, uyumu gerektiren yerlerdir. Bugün işlerin iyi/kötü olduğu yarın da iyi/kötü olacağı anlamına gelmez! Her şirket SWOT analizini yapmalı ve belirli periyotlarla gözden geçirmeli uyarısını yaparak yazımızı bitiriyoruz!

Bir şarkı da dediği gibi..

Bir çiviyi çakar gibi Vura vura günlere
Dört nala gidiyoruz Bizi bekleyen yere…
Halimize şükran mı isyan mı etmeli
Bütün ömür bir rüyaysa uyanıp kalkmamalım mı?
İşte geldik gidiyoruz Bilinmez bir diyara …
Cem KARACA